Registračný formulár

Kontakt

Pravidlá a podmienky predajnej akcie
„HairCare a Alterna Bamboo promo”

V týchto pravidlách akcie s názvom „HairCare a Alterna Bamboo promo“ (ďalej len „akcia“) sú upravené práva a povinnosti usporiadateľa a účastníkov akcie.

1. Usporiadateľ akcie:  
Usporiadateľom akcie je spoločnosť Philips Slovakia s.r.o., so sídlom Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava Slovenská republika, IČO: 31 341 241, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4250/B (ďalej len „usporiadateľ”).

2. Termín a miesto konania akcie:  
Akcia bude prebiehať v termíne od 15. 03. 2016 do 31. 05. 2016 (ďalej len „čas konania akcie“) na území Slovenskej republiky.

3. Účastník akcie:
Účastníkom akcie sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti na akcii upravené v týchto pravidlách akcie (ďalej len „účastník akcie“).

4. Výrobky zaradené do akcie:
Sušič vlasov HP8280/00, žehlička na vlasy HP8372/00, automatická rotačná kulma HP8668/00, automatická kulma HPS940/00 - výrobky vlasovej starostlivosti značky Philips (ďalej len „výrobok“).

5. Akcia:
Zákazník, ktorý si v čase konania akcie kúpi jeden z uvedených výrobkov a splní všetky podmienky účasti na akcii upravené v týchto pravidlách akcie, dostane od usporiadateľa ako darček set vlasovej kozmetiky Alterna Bamboo Smooth, ktorý mu bude poslaný poštou prostredníctvom agentúry spolupracujúcej s usporiadateľom na akcii do 30 dní od vykonania registrácie účastníka podľa bodu 6.2 týchto podmienok nižšie.

6. Podmienky účasti na akcii:  
6.1 Kúpa nového výrobku účastníkom v čase konania akcie u ktoréhokoľvek predajcu na území Slovenskej republiky, ktorý je obchodným partnerom usporiadateľa akcie - spoločnosti Philips Slovakia s.r.o..
6.2 Riadne vyplnenie údajov v online registračnom formulári na webových stránkach www.philipsdarcek.sk a jeho odoslanie. Registračný formulár musí obsahovať vyplnené nasledovné údaje účastníka: meno, priezvisko, poštovú adresu, telefón, email, kód výrobku, názov predajne, číslo pokladničného bloku alebo číslo faktúry ako aj scan či fotografiu pokladničného bloku alebo faktúry a čiarového kódu z obalu zakúpeného produktu. Účastník zodpovedá za správnosť a úplnosť ním uvedených údajov. V prípade nesprávne alebo neúplne vyplneného registračného formuláru právo účastníka na účasť na akcii zaniká, ak nie je ďalej ustanovené inak. Na účasť na akcii je účastník povinný sa zaregistrovať do 14 dní odo dňa kúpy výrobku; neskoršia registrácia nie je platná. Registrácia účastníka prostredníctvom "My Philips" nie je platná a nebude usporiadateľom akceptovaná. V prípade nesprávnej alebo neúplnej registrácie môže byť účastník usporiadateľom vyzvaný k jej doplneniu prostredníctvom emailu. Usporiadateľ však nie je povinný kontrolovať správnosť a úplnosť údajov uvedených účastníkom v registračnom formulári a aj v prípade identifikácie prípadnej chyby je na jeho samostatnom rozhodnutí, či výzvu podľa predchádzajúcej vety účastníkovi pošle. V prípade odoslania usporiadateľ nezodpovedá za prípadné nedoručenie výzvy.
Usporiadateľ nezodpovedá za chyby pri vyplnení registrácie a za nedoručenie dokladov zaslaných poštou či technické problémy s odosielaním registrácie cez internet.
Do akcie budú zaradení iba účastníci, ktorí splnia všetky podmienky účasti, vrátane riadneho a správneho vyplnenia a odoslania registračného formulára, resp. na základe výzvy usporiadateľa opravia nesprávne alebo neúplne vyplnený registračný formulár. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného posúdenia práva účastníka na účasť na akcii. Účastník akcie je povinný uschovať originál pokladničného bloku – dokladu o kúpe výrobku za účelom overenia nákupu (ďalej len „pokladničný blok“). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa účastník nepredloží pokladničný blok/pokladničné bloky o kúpe výrobku s údajmi zhodnými s údajmi uvedenými v rámci registračného formulára, bude z akcie vyradený a jeho právo na účasť na akcii zanikne. Účastník súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov (daňových dokladov).

7. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva 
Účasťou na akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami akcie a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Vyplnením formulára účastník súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov usporiadateľom, alebo iným subjektom povereným usporiadateľom, v rozsahu meno, priezvisko, telefón, poštová adresa, email, číslo účtu, kód banky pre účely preverenia platnej účasti na akcii, ako aj plnenie povinností usporiadateľa vyplývajúcich z tejto akcie a ďalej pre marketingové účely usporiadateľa, t.j. ponúkanie výrobkov a služieb usporiadateľa, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako i zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Súhlas je udelený na dobu potrebnú pre dosiahnutie účelu spracovania, najdlhšie však na 5 rokov. Účastník má právo na základe písomnej žiadosti požadovať informácie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje o účastníkovi spracúvané; informácie o spracúvaní osobných údajov; presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané; zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu osobných údajov, ktoré sú neaktuálne a ďalšie práva, ktoré si môže uplatniť u usporiadateľa, v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tento súhlas môže účastník kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu usporiadateľa.

Účastník akcie tiež súhlasí s tým, že usporiadateľ akcie je oprávnený bezodplatne využiť v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov jeho prejavy osobnej povahy - meno, priezvisko a miesto bydliska v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto akciou a ním poskytovaných služieb s tým, že usporiadateľ môže zhotovovať a zverejňovať aj zvukové a obrazové záznamy účastníka akcie. Tento súhlas je udelený na dobu 5 rokov od ukončenia akcie.

8. Záverečné ustanovenia
Usporiadateľ nezodpovedná za žiadne priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou na akcii. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami akcie nebudú do akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka akcie, ktorého chovanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Usporiadateľ akcie neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo, nie však bezdôvodne, akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť, či zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v pravidlách akcie, budú nové pravidlá zverejnené na http://www.philips.sk alebo www.philipsdarcek.sk. Účinnosť tejto zmeny nastáva v okamihu zverejnenia podľa predchádzajúcej vety.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás kontaktujte prostredníctvom emailu info@philips-akcie.sk.

Zoznam predajní (pdf)

Napíšte nám svoje otázky a pripomienky. Budeme Vás kontaktovať späť.


Všetky údaje sú povinné

Osobné údaje


Informácie o produkte


* (max. veľkosť prílohy 2MB)


* (max. veľkosť prílohy 2MB)Odoslaním registračného formulára súhlasíte s pravidlami akcie HairCare a Alterna Bamboo promo.

Šetrný styling
ako zo salónu

Darčekový set vlasovej kozmetiky Alterna Bamboo Smooth v hodnote 35 EUR

Darčekový set obsahuje: Alterna Bamboo Smooth Anti-Frizz Shampoo 40 ml – Jemný bezsulfátový šampón vlasy posilňuje, hydratuje a predlžuje životnosť farby vlasov. Zlepšuje celkový stav a vzhľad vlasov. Už po prvom použití ich zanecháva hladšie a zdravšie.
Alterna Bamboo Smooth Anti-Frizz Conditioner 40 ml – Vyživujúci kondicionér bez obsahu parabénov je zdrojom intenzívnej hydratácie pre vaše vlasy. Ošetruje rozštiepené končeky a predchádza krepovateniu vlasov. Pre hladké, lesklé a zdravé vlasy.
Alterna Bamboo Smooth Pure Treatment Oil 25 ml – Prírodný olej s obsahom nevyhnutných živín sa okamžite po aplikácii vstrebáva. Možno ho použiť ako intenzívne ošetrenie vlasov alebo pred stylingom. Predchádza krepovateniu vlasov, dodáva vlasom oslnivý lesk a chráni farbu.
Alterna Bamboo Smooth Anti-Humidity Hair Spray 50 ml – Ľahký, ultra suchý lak na vlasy poskytuje dlhodobú ochranu pred vlhkosťou vzduchu. Vlasy fixuje, ale zároveň ich zanecháva pružné.
Kozmetická taštička

Všetky produkty z rady BAMBOO obsahujú bio výťažok z bambusu, ktorý je bohatý na aminokyseliny, cukry a minerály. Bambus vlasy posilňuje, ozdravuje a intenzívne hydratuje, bez toho aby ich zaťažoval. Obnovuje prirodzenú schopnosť vlasov odolávať každodenným nepriaznivým vplyvom okolitého prostredia. Výťažok z bambusu je spojený s ďalšou účinnou zložkou (kend olej, výťažok z koreňa maca, indický egreš) pre riešenie špecifického problému.

Výrobky rady BAMBOO nesú ochrannú známku Fairtrade a sú certifikované podľa prísnych pravidiel spoločnosti ECOCERT pre ekologickú a prírodnú kozmetiku. Všetky prípravky z radu BAMBOO poskytujú ochranu pred UV žiarením a tepelným poškodením, zároveň chránia farbu pred vyblednutím.