Registračný formulár

Kontakt

Pravidlá a podmienky predajnej akcie
„HairCare a Alterna Bamboo promo”

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie „HairCare a Alterna Bamboo promo“ (ďalej len „predajná akcia“). .

1. Usporiadateľ akcie:

Usporiadateľom predajnej akcie je spoločnosť Philips Česká republika s.r.o., so sídlom Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 63985306, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 38206 (ďalej tiež len ako „usporiadateľ”).

2. Termín a miesto konania predajnej akcie:

Predajná akcia prebieha v termíne od 01. 11. 2016 do 31. 12. 2016 (ďalej len „čas konania predajnej akcie“) na území Slovenskej republiky u vybraných predajcov Philips Česká republika s.r.o., uvedených v závere týchto pravidiel (viď Zoznam predajcov) (ďalej tiež len ako „vybraní predajcovia“)

3. Účastník predajnej akcie:

Účastníkom predajnej akcie sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti na predajnej akcii upravené v týchto pravidlách predajnej akcie (ďalej len „účastník“).

4. Výrobky zaradené do predajnej akcie a podoba odmeny:

Zákazník, ktorý v dobe konania predajnej akcie kúpi u vybraných predajcov výrobok vlasovej starostlivosti značky Philips, konkrétne sušič vlasov HP8280/00, žehličku na vlasy HP8372/00, automatickú rotačnú kulmu HP8668/00, automatickú kulmu HPS940/00, alebo automatickú kulmu HPS950/00 (ďalej len „výrobok“) a splní všetky podmienky účasti na predajnej akcii uvedené v týchto pravidlách, dostane ako darček set vlasovej kozmetiky Alterna Bamboo Smooth.

5. Podmienky účasti na predajnej akcii:

5.1 Zakúpenie ktoréhokoľvek vyššie uvedeného výrobku vlasovej starostlivosti značky Philips v dobe konania predajnej akcie u vybraných predajcov spoločnosti Philips Česká republika s.r.o. na území Slovenskej republiky. Zakúpením výrobku sa rozumie nákup nového výrobku.

5.2 Kompletné a riadne vyplnenie údajov v online registračnom formulári na webových stránkach www.philipsdarcek.sk a jeho odoslanie. Registračný formulár musí obsahovať vyplnené nasledovné údaje: meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefón, email, kód zakúpeného výrobku, názov predajne, v ktorej bol výrobok zakúpený, číslo pokladničného bloku (účtenky) alebo číslo faktúry. Pre úplnú registráciu je treba vložiť do elektronickej registrácie scan alebo fotografiu pokladničného bloku (dokladu o kúpe), alebo scan alebo fotografiu faktúry a scan alebo fotografiu čiarového kódu z obalu nového výrobku. Nákup je potrebné registrovať najneskôr do 14 dní od kúpy výrobku. Ak nie je ďalej uvedené inak, v prípade nesprávne alebo neúplne vyplneného registračného formulára právo účastníka na účasť v predajnej akcii zaniká. Registrácie cez "My Philips" nebudú akceptované.

5.3 Po splnení vyššie uvedených podmienok bude účastníkovi zaslaný poštou na doručovaciu adresu uvedenú v rámci elektronickej registrácie darček v podobe setu vlasovej kozmetiky Alterna Bamboo Smooth prostredníctvom spolupracujúcej agentúry Fox Hunter SK, s.r.o., Vajnorská 8/A, 83104 Bratislava, IČO: 44498217, a to do 30 dní od vytvorenia registrácie.

5.4 Uplatniť nárok na darček v rámci tejto predajnej akcie je možné len u jedného výrobku, jedným dokladom o kúpe a iba jedenkrát.

5.5 V prípade chybných alebo neúplných registrácii môže byť účastník vyzvaný k ich doplneniu prostredníctvom emailu. Usporiadateľ však nezodpovedá za nedoručenie týchto výziev a nie je povinný kontrolovať správnosť a úplnosť údajov uvedených účastníkom v registračnom formulári. Účastník zodpovedá za správnosť a úplnosť uvádzaných údajov.

5.6 Usporiadateľ nezodpovedá za chyby pri vyplnení registrácie a za nedoručenie dokladov zaslaných poštou či technické problémy s odosielaním registrácie cez internet.

5.7 Registrácie, ktoré nebudú odoslané do 14 dní od kúpy, nemusia byť uznané. Posledný možný termín pre zaslanie registrácie je 14. 01. 2017, po tomto dátume už nebudú žiadne ďalšie elektronické registrácie prijímané.

5.8 Do predajnej akcie nebudú zaradení najmä zákazníci s registráciou vykonanou neskôr, než 14 dní od uplynutia doby trvania predajnej akcie uvedenej v čl. 2 vyššie, či registrácie neobsahujúce všetky správne údaje, nespĺňajúce daný formát, či inak nespĺňajúce podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia registrácií. Účastník predajnej akcie je povinný uschovať originál dokladu o kúpe za účelom overenia nákupu (ďalej len „ účtenka“). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa účastník nepredloží účtenku / účtenky o zaplatení výrobku spĺňajúce podmienky týchto pravidiel, tj. so zhodnými údajmi uvedenými v rámci registračného formulára, bude z predajnej akcie vyradený bez nároku na darček. Účastník súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov (daňových dokladov).

6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva:

Účasťou na predajnej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účasťou na predajnej akcii súhlasí účastník so spracovaním všetkých svojich osobných údajov vyplnených v registračnom formulári (ďalej len „osobné údaje“) usporiadateľom ako správcom, a s ich nasledujúcim spracovaním prostredníctvom spracovateľa Fox Hunter SK, s.r.o., Vajnorská 8/A, 83104 Bratislava, IČO: 44498217, pre účely preverenia platnej účasti na predajnej akcii a ďalej marketingové účely usporiadateľa, tj. ponuku výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácii o usporiadaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných informácii prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, a to po dobu 5 rokov. Účastník berie na vedomie, že má práva, okrem iných, podľa § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, tj. najmä, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne a písomne kedykoľvek na adrese usporiadateľa odvolať, má právo k prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom či spracovateľom môže účastník požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie, ako aj požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

7. Záverečné ustanovenia:

Usporiadateľ nezodpovedná za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na predajnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do predajnej akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajnej akcie, ktorého chovanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie nezodpovedá za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo, zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť, či zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde ku zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, bude toto uskutočnené písomne vo forme dodatku a zverejnené na www.philips.sk. Účinnosť tejto zmeny nastáva v okamihu zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie darčeku v predajnej akcii.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás kontaktujte prostredníctvom emailu info@philipsdarcek.sk.

Seznam prodejců

Parfums.sk www.Parfums.sk
Internet Mall www.mall.sk
Alza www.alza.sk
ANDREA SHOP, s.r.o. www.andreashop.sk
EURONICS SK a.s. www.euronics.sk
NAY a.s. www.nay.sk
Datart International a.s.       www.datart.sk
Elektrosped, a.s.       www.hej.sk

Napíšte nám svoje otázky a pripomienky. Budeme Vás kontaktovať späť.


Všetky údaje sú povinné

Osobné údaje


Informácie o produkte


* (max. veľkosť prílohy 2MB)


* (max. veľkosť prílohy 2MB)Odoslaním registračného formulára súhlasíte s pravidlami akcie HairCare a Alterna Bamboo promo.

Šetrný styling
ako zo salónu

Darčekový set vlasovej kozmetiky Alterna Bamboo Smooth v hodnote 35 EUR

Darčekový set obsahuje: Alterna Bamboo Smooth Anti-Frizz Shampoo 40 ml – Jemný bezsulfátový šampón vlasy posilňuje, hydratuje a predlžuje životnosť farby vlasov. Zlepšuje celkový stav a vzhľad vlasov. Už po prvom použití ich zanecháva hladšie a zdravšie.
Alterna Bamboo Smooth Anti-Frizz Conditioner 40 ml – Vyživujúci kondicionér bez obsahu parabénov je zdrojom intenzívnej hydratácie pre vaše vlasy. Ošetruje rozštiepené končeky a predchádza krepovateniu vlasov. Pre hladké, lesklé a zdravé vlasy.
Alterna Bamboo Smooth Pure Treatment Oil 25 ml – Prírodný olej s obsahom nevyhnutných živín sa okamžite po aplikácii vstrebáva. Možno ho použiť ako intenzívne ošetrenie vlasov alebo pred stylingom. Predchádza krepovateniu vlasov, dodáva vlasom oslnivý lesk a chráni farbu.
Alterna Bamboo Smooth Anti-Humidity Hair Spray 50 ml – Ľahký, ultra suchý lak na vlasy poskytuje dlhodobú ochranu pred vlhkosťou vzduchu. Vlasy fixuje, ale zároveň ich zanecháva pružné.
Kozmetická taštička

Všetky produkty z rady BAMBOO obsahujú bio výťažok z bambusu, ktorý je bohatý na aminokyseliny, cukry a minerály. Bambus vlasy posilňuje, ozdravuje a intenzívne hydratuje, bez toho aby ich zaťažoval. Obnovuje prirodzenú schopnosť vlasov odolávať každodenným nepriaznivým vplyvom okolitého prostredia. Výťažok z bambusu je spojený s ďalšou účinnou zložkou (kend olej, výťažok z koreňa maca, indický egreš) pre riešenie špecifického problému.

Výrobky rady BAMBOO nesú ochrannú známku Fairtrade a sú certifikované podľa prísnych pravidiel spoločnosti ECOCERT pre ekologickú a prírodnú kozmetiku. Všetky prípravky z radu BAMBOO poskytujú ochranu pred UV žiarením a tepelným poškodením, zároveň chránia farbu pred vyblednutím.